benefit2

Szerokie wsparcie najlepszych w branży Ekspertów

Pomoc wykwalifikowanej kadry z zakresu czasu pracy kierowców

VIAON to przede wszystkim grono najlepszych w kraju Ekspertów, specjalizujących się w obszarze rozliczania czasu pracy kierowców. Praktyka zdobyta podczas wieloletniej pracy w polskich służbach inspekcyjnych (Inspekcji Transportu Drogowego i Państwowej Inspekcji Pracy) oraz w trakcie szkolenia i współpracy z polskimi i zagranicznymi służbami kontrolnymi, przekłada się na obszerną wiedzę wykorzystywaną na potrzeby Klienta. Eksperci, działający na terenie całego kraju, sporządzają odwołania od decyzji PIP i ITD, reprezentują firmy transportowe w czasie kontroli oraz pomagają w sprawach sądowych.

 

Najlepszym potwierdzeniem doświadczenia i skuteczności kadry eksperckiej są liczne sukcesy we wsparciu Klientów w kraju i za granicą. Eksperci VIAON niejednokrotnie uchronili firmy transportowe od nałożenia wysokich kar. Ich działania zapewniły też pozytywne wyniki kontroli płacy minimalnej w Niemczech, uniewinnienia przewoźników przez WSA oraz doprowadziły do pozytywnego zakończenia postępowań w sprawie dobrej reputacji przewoźników.

 

Nasi specjaliści, oprócz działań na rzecz Klientów, poprzez eksperckie wypowiedzi w mediach ogólnopolskich i branżowych oraz liczne publikacje prasowe, internetowe i wydawnicze, przekazują swoją wiedzę i informują o najważniejszych dla sektora transportowego sprawach. Komentują aktualną sytuację w branży oraz procesy gospodarcze i zjawiska w dziedzinie finansów czy ekonomii, które mają bezpośredni wpływ na transport.