Emil Nagrodzki

Ekspert OCRK w zakresie ITD i PIP

Były Inspektor Mazowieckiego Inspektoratu Transportu Drogowego, wyróżniony przez wojewodę mazowieckiego za efekty w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Specjalista systemu tachografów cyfrowych oraz wykładowca kwalifikacji wstępnej kierowców. Posiada obszerną wiedzę na temat czasu pracy kierowców, przepisów transportu drogowego, obowiązujących procedur kontroli drogowych i kontroli przedsiębiorstw.

 

Do jego zadań należy pomoc Klientom OCRK w pełnym zakresie norm objętych kontrolami ITD (krajowe oraz zagraniczne sprawy). Zajmuje się reprezentacją Klientów m.in. podczas kontroli poza granicami kraju. Analizuje kontrole drogowe, przygotowuje też pisma odwoławcze do organów kontrolnych, sądów administracyjnych. Prowadzi szkolenia w firmach transportowych (ponad 400 zrealizowanych szkoleń).