Ireneusz Czulak

Ekspert OCRK ds. analiz i rozliczeń

Wieloletni pracownik Działu analiz i rozliczeń OCRK. Były wykładowca przedmiotu Czas pracy kierowców dla kierunku Transport na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

 

Zajmuje się reprezentacją Klientów OCRK podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Przygotowuje projekty pism i wyjaśnień pokontrolnych, dotyczących zarówno kontroli PIP, jak i zagranicznych służb kontrolnych w zakresie wypłaty wynagrodzenia minimalnego. Do jego obowiązków należą również szkolenia i wsparcie pracowników OCRK z zakresu analizy i rozliczania czasu pracy kierowców oraz obsługi programu 4Trans®.