Kamil Wolański

Zastępca Głównego Eksperta ds. analiz i rozliczeń

Wykładowca przedmiotu Czas pracy kierowców na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dla kierunku Transport. Autor licznych artykułów merytorycznych w prasie branżowej.

 

Do jego głównych zadań należy reprezentacja Klientów OCRK podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Przygotowuje projekty pism i wyjaśnień pokontrolnych, udziela pomocy merytorycznej w przypadku pozwów pracowniczych. Prowadzi szkolenia i wdrożenia pracowników oraz właścicieli firm transportowych współpracujących z OCRK (tylko w 2016 r. ponad 500 przewoźników i osób zarządzających transportem przeszkolonych z zakresu płacy minimalnej w Europie). Zajmuje się również szkoleniem i wsparciem pracowników w OCRK z zakresu analizy i rozliczania czasu pracy kierowców oraz obsługi programu 4Trans®.