Karol Lekowski

Ekspert OCRK w zakresie ITD i PIP

Specjalista z zakresu przepisów prawa o ruchu drogowym, transportu drogowego, czasu pracy kierowców. Jako inspektor w Warmińsko-Mazurskim Inspektoracie Transportu Drogowego (do września 2016) w ciągu 7 lat swojej działalności przeprowadził kilka tysięcy kontroli drogowych oraz kilkaset postępowań administracyjnych. Z ramienia WITD szkolił funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej. Dzięki swojemu wykształceniu pedagogicznemu (doradca zawodowy) prowadził też wykłady w szkołach na temat pracy ITD.

 

Jako Ekspert OCRK doradza Klientom w kwestiach prawnych, szkoli kadrę zarządzającą firm transportowych. Do jego obowiązków należy też sporządzanie odwołań od decyzji, skarg do sądów administracyjnych oraz przygotowywanie dokumentów do kontroli.