Mateusz Górny

Prawnik OCRK

Prawnik, specjalista w zakresie prawa międzynarodowego, założyciel Koła Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Do jego głównych obowiązków należy analiza i ocena nowych aktów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa unijnego. Przygotowuje projekty odpowiedzi w niestandardowych sprawach i problemach.