Paweł Stolarski

Ekspert OCRK w zakresie ITD i PIP

Biegły sądowy z zakresu transportu drogowego, analizy odczytu czasu pracy kierowców, odczytu i analizy zapisów tachografów. Posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Drogowym Transporcie Osób. Bogate doświadczenie zawodowe zdobył w ciągu wieloletniej pracy jako Inspektor Transportu Drogowego, członek zarządu w firmie transportowej oraz trener i szkoleniowiec w wielu placówkach doskonalenia zawodowego.

 

Do jego zadań należy pomoc Klientom oraz ich reprezentacja w kwestiach prawnych w zakresie norm objętych kontrolami ITD (sprawy krajowe oraz zagraniczne). Analizuje protokoły z kontroli drogowych oraz z kontroli przedsiębiorstw, przygotowując wyjaśnienia oraz pisma odwoławcze do organów kontrolnych. Prowadzi szkolenia kierowców i kadry zarządzającej transportem.