INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Pragniemy poinformować, iż współadministratorami Twoich danych osobowych które zostały podane podczas rejestracji są INELO Polska Sp. z o. o. (ul. Karpacka 24/U2b, 43-300 Bielsko-Biała) oraz OCRK Polska Sp. z o. o. (ul. Karpacka 24/U2c, 43-300 Bielsko-Biała) dalej razem jako VIAON.

Ponadto, informujemy, że:

 

  • Dane osobowe będą przetwarzane przez VIAON w celu przesłania Ci materiałów marketingowych (informacji handlowych) w wybranej przez Ciebie formie komunikacji, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
  • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
  • Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Ponadto, przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
  • W VIAON zostaje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych będzie można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres Inspektor Ochrony Danych ul. Karpacka 24/U2b, 43-300 Bielsko-Biała, bądź na adres e-mail: iod@viaon.pl.
  • Odbiorcami danych są: agencje reklamowe/marketingowe świadczące usługi na rzecz VIAON, dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe oraz partnerzy dystrybucyjni VIAON.
  • Dodatkowo, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przesyłania Ci materiałów marketingowych (informacji handlowych).