benefit5

Korzystne rozliczanie płacy minimalnej na terenie UE oraz gwarancja poprawności rozliczeń

Dostęp do licznych raportów ułatwiających zarządzanie firmą transportową

Zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców, przedsiębiorca dla każdego pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy powinien tworzyć ewidencję czasu pracy. Rozliczanie czasu pracy kierowcy zatrudnionego w firmie transportowej jest podstawowym elementem prowadzenia dokumentacji. OCRK zapewnia firmom transportowym kompleksowe rozliczanie czasu pracy kierowcy. Nad poprawnością rozliczeń czuwa Dział Kontroli Jakości, który przeprowadza systematyczne audyty. Ponieważ jesteśmy pewni jakości swoich usług, bierzemy pełną odpowiedzialność za wyniki rozliczeń. Dodatkowo zabezpieczamy je indywidualną polisą ubezpieczeniową.

 

OCRK idzie o krok dalej, aby zoptymalizować pracę firmy transportowej. Dokumentacja pracownicza i regulaminy pracy w firmie są analizowane i dostosowywane do potrzeb Klienta, tak aby w zgodzie z przepisami osiągnąć maksymalne korzyści dla firmy transportowej, ograniczyć przestoje i dyżury oraz zminimalizować liczbę zbędnych godzin nadliczbowych kierowców. Cykliczne i szczegółowe raporty wskazują na to, co można poprawić i jak usprawnić zarządzanie firmą transportową.

 

Polskie firmy transportowe, których pracownicy delegowani są do krajów Unii Europejskiej podlegają przepisom o płacy minimalnej obowiązującym na terenie danego kraju. Rozliczenie płacy minimalnej ze względu na mnogość możliwości interpretacyjnych jest skomplikowane i może powodować znaczne obciążenie finansowe dla przewoźnika ze względu na nadmierne koszty, ale także wysokie kary w przypadku błędnego rozliczenia.

 

Eksperci OCRK dzięki swojej wiedzy i znajomościom przepisów stworzyli procedury rozliczania zgodne z unijnymi dyrektywami i aktami prawnymi obowiązującymi w tych państwach oraz w prawodawstwie polskim, tak aby zmaksymalizować oszczędności właściciela firmy transportowej. OCRK jest autorem pierwszej kompletnej procedury dotyczącej rozliczania płacy minimalnej w Niemczech, potwierdzonej pozytywnie zakończonymi kontrolami niemieckiego Urzędu Celnego. Aktualnie nasi Eksperci zajmują się rozliczaniem płacy minimalnej w krajach europejskich, przygotowują komplet dokumentów koniecznych podczas kontroli, a także pomagają w składaniu wyjaśnień do zagranicznych służb kontrolnych.