EKSPERCI

Na sukces firm transportowych pracuje największa w Polsce grupa Ekspertów, którzy posiadają wieloletnią praktykę oraz obszerną wiedzę z zakresu spraw dotyczących ITD czy PIP.

Ekspert z zakresu kontroli i rozliczania czasu pracy. Były szkoleniowiec PIP i ITD oraz zagranicznych służb kontrolnych. Jako ekspert OCRK od 6 lat zajmuje się szkoleniami dla firm transportowych z tematyki płacy minimalnej. Prelegent podczas konferencji branżowych.

Łukasz Włoch

Główny Ekspert ds. analiz i rozliczeń

Ekspert do spraw znajomości i wdrażania oprogramowania 4Trans, członek zespołu projektowego pracującego nad rozwojem oprogramowania i sprzętu firmy INELO. Odpowiedzialny za przeprowadzanie wdrożeń i szkoleń dla kierowców oraz osób zarządzających w firmach transportowych.

Mateusz Włoch

Ekspert INELO ds. rozwoju i szkoleń

Kierownik Działu Ekspertów, odpowiedzialny za planowanie i koordynację działań sztabu ekspertów. Zajmuje się również szkoleniem i wsparciem pracowników OCRK z zakresu analizy i rozliczania czasu pracy kierowców oraz obsługi programu 4Trans®.

Kamil Wolański

Kierownik Działu Ekspertów

Informatyk, certyfikowany przez Microsoft specjalista administracji sieci. Ma duże doświadczenie we wdrożeniach oprogramowania branży HORECA oraz systemów ERP. W INELO odpowiada za przeprowadzanie wdrożeń oraz prowadzenie szkoleń i warsztatów dla firm transportowych.

Adam Kapuściński

Ekspert INELO ds. wdrożeń i szkoleń

Długoletni pracownik OCRK w Dziale Analiz i Rozliczeń oraz Kontroli Jakości. Do jego zadań należy reprezentacja Klientów OCRK podczas kontroli PIP, przygotowanie pism i wyjaśnień oraz dokumentacji wymaganej w trakcie kontroli zagranicznych służb. Szkoli pracowników OCRK.

Bartłomiej Zgudziak

Ekspert OCRK ds. analiz i rozliczeń

Biegły sądowy z zakresu transportu drogowego, analizy odczytu czasu pracy kierowców, odczytu i analizy zapisów tachografów. Były inspektor ITD. W OCRK odpowiada za pomoc prawną Klientom, reprezentację w trakcie kontroli ITD oraz prowadzenie szkoleń dla firm transportowych.

Paweł Stolarski

Ekspert OCRK w zakresie ITD i PIP

Doświadczony szkoleniowiec i wdrożeniowiec, specjalista w kwestiach znajomości specyfiki oprogramowania 4Trans®. Posiada wieloletnią praktykę w branży IT. Do jego głównych zadań należy przeprowadzanie wdrożeń oraz prowadzenie szkoleń i warsztatów dla firm transportowych.

Rafał Frejtag

Ekspert INELO ds. wdrożeń i szkoleń

Były inspektor ITD. Specjalista z zakresu prawa o ruchu drogowym, transportu drogowego, czasu pracy kierowców. W OCRK doradza Klientom w kwestiach prawnych, sporządza odwołania od decyzji i skargi oraz dokumenty do kontroli. Szkoli kadrę zarządzającą firm transportowych.

Karol Lekowski

Ekspert OCRK w zakresie ITD i PIP

Doświadczony wdrożeniowiec, specjalista z zakresu oprogramowania 4Trans®. Praca na stanowisku Konsultanta Wsparcia Technicznego dała mu dużą wiedzę praktyczną o programie 4Trans®. W INELO odpowiedzialny jest za przeprowadzanie wdrożeń i szkoleń dla firm transportowych.

Piotr Dajema

Ekspert INELO ds. wdrożeń i szkoleń

Wieloletni pracownik Działu analiz i rozliczeń OCRK. Odpowiedzialny za reprezentację Klientów OCRK podczas kontroli PIP, przygotowywanie pism i wyjaśnień pokontrolnych. Szkoli i wspiera pracowników OCRK z analizy i rozliczania czasu pracy kierowców oraz obsługi programu 4Trans®.

Ireneusz Czulak

Ekspert OCRK ds. analiz i rozliczeń

Znawca i praktyk wdrożeń specjalistycznie dedykowanych systemów informatycznych. Posiada doświadczenie m.in. w branży IT, automatyki przemysłowej, finansowo-księgowej i funduszach unijnych. Jako ekspert INELO zajmuje się wdrożeniami i szkoleniami dla firm transportowych.

Cezary Świeciak

Ekspert INELO ds. wdrożeń i szkoleń

Były inspektor ITD. Jako ekspert OCRK doradza Klientom w kwestiach prawnych, przygotowuje dokumenty i reprezentuje Klientów w trakcie kontroli. Tworzy też odwołania od decyzji i skargi do sądów administracyjnych oraz szkoli kadrę zarządzającą firm transportowych.

Jarosław Łabisz

Ekspert OCRK w zakresie ITD I PIP

Były inspektor ITD. Odpowiedzialny za reprezentację Klientów i sporządzanie wyjaśnień w przypadku kontroli drogowych i w przedsiębiorstwach. Zajmuje się również sporządzaniem odwołań i skarg do sądów administracyjnych. Prowadzi szkolenia dla firm transportowych.

Arkadiusz Góra

Ekspert OCRK w zakresie ITD i PIP

Doświadczony trener, specjalista z zakresu oprogramowania 4Trans®. Posiada wieloletnią praktykę w szkoleniach i wdrażaniach systemów informatycznych oraz seminariach szkoleniowych. W INELO odpowiada za wdrożenia oraz prowadzenie szkoleń i warsztatów dla firm transportowych.

Michał Senger

Ekspert INELO ds. wdrożeń i szkoleń

Były Inspektor ITD. Do jego zadań należy pomoc Klientom OCRK w przygotowaniu do kontroli ITD oraz reprezentacja podczas kontroli (również zagranicznych). Przygotowuje też odwołania do organów kontrolnych i sądów administracyjnych. Prowadzi szkolenia w firmach transportowych.

Emil Nagrodzki

Ekspert OCRK w zakresie ITD i PIP

Biegły sądowy z zakresu kontroli czasu pracy kierowców zawodowych. Były Inspektor ITD. W OCRK zajmuje się reprezentacją Klientów podczas kontroli ITD oraz, jako doświadczony trener prowadzi szkolenia dla kierowców, właścicieli firm transportowych i pracowników OCRK.

Jakub Ordon

Ekspert OCRK w zakresie ITD i PIP

Wdrożeniowiec i szkoleniowiec, posiada obszerną wiedzę na temat czasu pracy kierowców oraz przepisów transportu drogowego. Inżynier informatyki z doświadczeniem w branży IT. W INELO zajmuje się prowadzeniem wdrożeń oprogramowania 4Trans oraz szkoleń dla firm transportowych.

Beata Wojciechowska

Ekspert INELO ds. wdrożeń i szkoleń

Specjalista z kilkuletnim doświadczeniem trenerskim. W OCRK odpowiedzialna za prowadzenie szkoleń w językach: ukraińskim, rosyjskim i polskim dla pracowników firm transportowych m.in. z zakresu analizy i rozliczania czasu pracy kierowców oraz znajomości przepisów i obsługi tachografów.

Ivanna Byczkowska

Specjalista OCRK ds. szkoleń

Były Inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy oraz do spraw BHP. W OCRK doradza klientom w kwestiach prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników. Do jego obowiązków należy też wsparcie firm kontrolowanych przez PIP.

Mariusz Skurzyński

Ekspert OCRK w zakresie PIP

Były inspektor Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z blisko siedmioletnim (od maja 2012 do marca 2019 roku) doświadczeniem kontroli transportu drogowego.

Arkadiusz Rybiński

Ekspert OCRK w zakresie ITD