OCRK Wsparcie

OCRK Wsparcie – to dodatkowa usługa dla posiadaczy oprogramowania 4Trans, zapewniająca wsparcie w kwestiach prawnych oraz w trakcie kontroli. Oferta obejmuje również pomoc w eliminowaniu problemów związanych z płacą minimalną i obsługę w przypadku roszczeń kierowców. Ponadto w skład usługi wchodzą elementy takie jak: kontrola jakości rozliczeń czasu pracy kierowców, wsparcie dla pracownika Klienta, a także stworzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem czasu pracy kierowców oraz jej aktualizacja w przypadku zmian w obowiązujących przepisach.