Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców to nowoczesna firma outsourcingowa, która świadczy kompleksowe usługi związane z rozliczaniem czasu pracy kierowców. Kadra ponad 220 specjalistów i doświadczenie sięgające 2002 roku potwierdzone licznymi sukcesami, daje pewność najwyższej jakości obsługi.

OCRK PREMIUM TACHOOCRK PREMIUM BUSOCRK WSPARCIEINELOGBOX

OCRK PREMIUM TACHO

Usługa rozliczania czasu pracy kierowców, zapewniająca bezpieczeństwo firmom transportowym.

W skład usługi wchodzi wiele elementów, takich jak:

Rozliczanie płacy minimalnej w Europie

·         Rozliczenia w języku państwa, którego dotyczy rozliczanie płacy minimalnej,

·         Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,

·         Pomoc podczas kontroli,

·         Pomoc Ekspertów w zakresie problematyki płacy minimalnej,

·         Dostęp do tłumaczeń na atrakcyjnych warunkach,

·         Pomoc we wszystkich formalnościach i przygotowaniu dokumentacji.

Analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców

Poprzez wprowadzenie do dokumentacji obowiązującej w przedsiębiorstwie Klienta zapisów dotyczących m.in. nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu czy też ruchomego dnia wolnego, a także dzięki wprowadzeniu do płacy minimalnej wynagrodzenia za dyżur zapewniamy optymalizację kosztów związanych z czasem pracy kierowcy. Optymalizujemy harmonogram czasu pracy kierowcy i doby rozliczeniowej, aby osiągnąć maksimum korzyści.

Rozliczanie delegacji

Dzięki połączeniu tej usługi wraz z kompleksową analizą danych kierowcy, OCRK jest w stanie zweryfikować niezarejestrowane dojazdy kierowców oraz błędne logowania kierowców (szczególnie istotne przy naliczaniu ryczałtów za noclegi). Ponadto, rozliczanie delegacji wykonywane jest na podstawie danych źródłowych, dzięki czemu należności wynikające z podróży służbowej, zostaną rozliczone zgodnie z jej rzeczywistym czasem trwania, a wyrównanie za czas pracy na terytorium krajów, w których obowiązuje płaca minimalna, będzie w pełni zgodne z rozliczeniami delegacji.

Odwołania od decyzji ITD i PIP

W przypadku kontroli PIP lub ITD OCRK zapewnia pełne wsparcie w procesie odwoławczym. Odwołania sporządzają najlepsi Eksperci w kraju.

Program OCRK Plus

OCRK PLUS to bezpłatny program dla klientów, który umożliwia na bieżąco i w prosty sposób analizowanie oraz planowanie czasu pracy zgodnie z polskimi i europejskimi regulacjami. Program dedykowany pracownikom stanowi element dobrej organizacji pracy, która pozwala na uwolnienie przedsiębiorcy od naruszeń, na które nie miał wpływu, a popełnionych przez pracowników.

Dokumentacja pracownicza

Eksperci analizują istniejącą dokumentację w firmie transportowej i przekazują sugestie zmian. Według potrzeb, OCRK oferuje stworzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem czasu pracy kierowców tak, aby w zgodzie z przepisami dopasować ją do potrzeb Klienta.

Reprezentacja podczas kontroli

Korzystając z wiedzy specjalistów, popartej bogatym doświadczeniem, przedsiębiorca otrzymuje pomoc Eksperta, dzięki której kontrola ITD i PIP będzie przeprowadzona w sposób jasny dla przedsiębiorcy. Podczas kontroli Ekspert OCRK między innymi wyjaśni zasady tworzenia ewidencji czasu pracy, rozliczania godzin nadliczbowych, dyżurów, godzin pracy w nocy oraz regulacje dotyczące sposobu naliczania należności z tytułu podróży służbowych.

Szkolenia dla kierowców i właścicieli firm

Eksperci w dogodnym dla przedsiębiorcy miejscu i terminie przeprowadzą szkolenie z zakresu przestrzegania norm czasu pracy kierowców oraz prawidłowej obsługi tachografów cyfrowych i analogowych. Wzbogacanie wiedzy kierowców z tematyki czasu pracy oraz zwiększanie świadomości popełnianych błędów sprawia, że liczba naruszeń znacznie spada.

Telefon interwencyjny i doradztwo telefoniczne

Przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, kierowcy Klienta mogą skontaktować się ze specjalistą, który pomoże im rozwiązać problemy na drodze m.in. w przypadku kontroli drogowej, problemów z użytkowaniem tachografu czy też karty kierowcy, konieczności wykonania prawidłowego wydruku czy wpisu manualnego. Dodatkowo jest możliwość codziennych konsultacji, zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości związanych z analizą i rozliczaniem czasu pracy kierowców.

Raporty i zestawienie wg Rozporządzenia (WE) 561/2006

ANALIZA 561/AETR to usługa, której wynikiem są Raporty dotyczące analizy czasu pracy kierowcy i samochodu pod kątem przestrzegania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz Umowy AETR na podstawie zapisów z karty kierowcy, tachografu cyfrowego oraz danych analogowych. W celu zapewnienia kontroli kompletności danych stwierdzających aktywność kierowcy z dużą dokładnością, oferujemy usługę o nazwie KONTROLA CIĄGŁOŚCI DANYCH.

Informacje prawne

Dzięki monitorowaniu sytuacji prawnej w Polsce i Europie przez Ekspertów OCRK, Klienci są na bieżąco informowani o zmianach w przepisach prawa poprzez mailingi informacyjne.

Eliminowanie innych prac

Raport informujący, w jakich dniach zarejestrowana została inna praca powyżej wymiaru dopuszczalnego przez Klienta, określonego w regulaminie/obwieszczeniu w związku ze specyfiką wykonywanych operacji transportowych.

Wizyta Eksperta

Jeżeli zajdzie potrzeba, Ekspert przyjeżdża do siedziby Klienta służąc pomocą.

Zobacz szczegóły

OCRK PREMIUM BUS

Usługa rozliczania czasu pracy kierowców w transporcie do 3,5 tony na terytorium innych krajów.

W skład oferty OCRK Premium Bus wchodzą elementy takie jak:

 • Rozliczanie płacy minimalnej w Austrii, Francji, Niemczech, Holandii, Włoszech. Firmy delegujące swoich pracowników do wymienionych krajów zobowiązane są do ewidencjonowania godzin pracy oraz zapłaty należnego minimalnego wynagrodzenia na terytorium innych krajów;
 • Kompleksowe raporty: rejestr czasu pracy na terenie innych krajów, rejestr nieobecności, a w przypadku rozliczania delegacji – polecenie wyjazdu służbowego, rozliczenie podróży służbowej;
 • Rozliczanie delegacji;
 • Reprezentacja podczas kontroli;
 • Doradztwo telefoniczne;
 • Odwołania od decyzji administracyjnych;
 • Stworzenie Regulaminu Pracy Kierowców / Obwieszczenia.

Zobacz szczegóły

OCRK WSPARCIE

OCRK WSPARCIE to dodatkowa usługa wspierająca posiadaczy oprogramowania 4Trans w kwestii pomocy prawnej czy pomocy w trakcie kontroli.

W skład usługi wchodzi:

Pomoc w eliminowaniu problemów związanych z płacą minimalną

• Pomoc podczas kontroli,
• Pomoc Ekspertów w zakresie problematyki płacy minimalnej,
• Dostęp do tłumaczeń na atrakcyjnych warunkach,
• Pomoc we wszystkich formalnościach i przygotowaniu dokumentacji.

Obsługa roszczeń kierowców

• OCRK zapewnia wsparcie merytoryczne w przypadku sporów przedsądowych i sądowych z zakresu roszczeń pracowniczych z tytułu wynagrodzenia za pracę lub należności z tytułu podróży służbowych.

Kontrola jakości rozliczeń czasu pracy kierowców

• Specjalista ds. Analiz i Rozliczeń raz na 3 miesiące dokona kontroli poprawności analiz i rozliczeń wykonywanych za pomocą oprogramowania 4Trans®.

Audyt ustawień programu i ewentualne propozycje zmian

Dostęp do telefonu interwencyjnego 24/7

Przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, kierowcy Klienta mogą skontaktować się z naszym specjalistą, który pomoże im rozwiązać problemy na drodze m.in. w przypadku kontroli drogowej, ograniczeń w ruchu wymuszających zmianę planu pracy, problemów z użytkowaniem tachografu czy też karty kierowcy, konieczności wykonania prawidłowego wydruku czy wpisu manualnego.

Audyt i modyfikacja dokumentacji pracowniczej oraz aktualizacja w przypadku zmian prawnych

Ekspert OCRK wykonuje weryfikację oraz modyfikację dokumentacji zatrudnionych kierowców, w szczególności: Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, Obwieszczeń, Zarządzeń itp. W efekcie przeprowadzonego audytu otrzymują Państwo informacje na temat zapisów, które należy skorygować/zmienić, tak aby dokumentacja była zgodna z obowiązującym prawem i odpowiadała Państwa polityce kadrowej.

Wsparcie dla pracownika Klienta

Szkolenia kierowców

W dogodnym dla Klienta miejscu i terminie Ekspert OCRK przeprowadza szkolenie kierowców dotyczące przestrzegania norm czasu pracy oraz prawidłowej obsługi tachografów cyfrowych i analogowych. Uczymy również jak zachować się podczas kontroli.

Informacje prawne

Klienci OCRK otrzymują na bieżąco ważne informacje o zmianach w prawie w formie mailingu, jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów, wraz z praktycznymi wskazówkami jak się do nich przygotować, rekomendowanymi rozwiązaniami oraz wzorami stosownych pism czy druków.

Reprezentacja podczas kontroli ITD i PIP

Ekspert OCRK staje się przedstawicielem Klienta podczas kontroli przeprowadzanej przez Inspektora Pracy lub Inspektora Transportu Drogowego w siedzibie przedsiębiorstwa.

Odwołania od decyzji administracyjnych nałożonych na drodze i w firmie

Ekspert OCRK przygotowuje kompletne odwołanie od decyzji administracyjnych nakładanych w trakcie kontroli drogowej (na terenie Europy) lub przedsiębiorstwa z zakresu czasu pracy kierowców, w tym płacy minimalnej.

Zobacz szczegóły

29170014 - close up of businessmen shaking hands

Korzyści ze współpracy z OCRK:

Bezpieczeństwo

 • Bezpieczeństwo podczas kontroli PIP i ITD dzięki pomocy Ekspertów. Za okres współpracy z OCRK, podczas żadnej z kontroli Klienta nie został nałożony nakaz płatniczy związany z koniecznością dodatkowej dopłaty do wynagrodzenia kierowców. 100% skuteczności na kilkaset zakończonych kontroli PIP. Wiele sukcesów Ekspertów w zakresie kontroli ITD.
 • Zapewnienie sporządzania odwołań od decyzji administracyjnych w Polsce i za granicą.
 • Ograniczenie naruszeń związanych z Rozporządzeniem 561 dzięki szkoleniom kierowców przez Ekspertów OCRK.
 • Pomoc dla kierowców podczas kontroli czy innych nagłych zdarzeń na drodze, dzięki usłudze telefonu interwencyjnego.
 • Bezpieczeństwo podczas kontroli płacy minimalnej. Eksperci OCRK przygotowują wymaganą dokumentację, pomagają w spełnieniu obowiązków administracyjnych. Żadna zakończona kontrola nie zakończyła się nałożeniem kary na klienta OCRK.
 • Dostęp do reprezentanta na terenie Francji i Włoch, na preferencyjnych warunkach.
 • Odpowiedzialność za wykonywanie usług – polisa ubezpieczeniowa.
 • Gwarancja ciągłości obsługi.

Oszczędności

 • Dzięki autorskim rozwiązaniom wykorzystującym dane pochodzące z systemów telematycznych, OCRK eliminuje nieprawidłową “inną pracę”, generując oszczędności dochodzące do 500zł/kierowcę/miesiąc.
 • Oszczędności na kosztach pracowniczych, dzięki zoptymalizowaniu rozliczania czasu pracy kierowców.
 • Ograniczenie nadgodzin kierowców, dzięki tworzeniu indywidualnego sposobu rozliczania czasu pracy, polegającego na porównywaniu danych z systemu GPS z kartami kierowców.