Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców to nowoczesna firma outsourcingowa, która świadczy kompleksowe usługi związane z rozliczaniem czasu pracy kierowców. Kadra ponad 220 specjalistów i doświadczenie sięgające 2002 roku potwierdzone licznymi sukcesami, daje pewność najwyższej jakości obsługi.

OCRK PREMIUMOCRK BUSOCRK WSPARCIEINELOGBOX

OCRK PREMIUM

Usługa rozliczania czasu pracy kierowców, zapewniająca bezpieczeństwo firmom transportowym.

W skład usługi wchodzi wiele elementów, takich jak:

Rozliczanie płacy minimalnej w Europie

·         Rozliczenia w języku państwa, którego dotyczy rozliczanie płacy minimalnej,

·         Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,

·         Pomoc podczas kontroli,

·         Pomoc Ekspertów w zakresie problematyki płacy minimalnej,

·         Dostęp do tłumaczeń na atrakcyjnych warunkach,

·         Pomoc we wszystkich formalnościach i przygotowaniu dokumentacji.

Analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców

Poprzez wprowadzenie do dokumentacji obowiązującej w przedsiębiorstwie Klienta zapisów dotyczących m.in. nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu czy też ruchomego dnia wolnego, a także dzięki wprowadzeniu do płacy minimalnej wynagrodzenia za dyżur zapewniamy optymalizację kosztów związanych z czasem pracy kierowcy. Optymalizujemy harmonogram czasu pracy kierowcy i doby rozliczeniowej, aby osiągnąć maksimum korzyści.

Rozliczanie delegacji

Dzięki połączeniu tej usługi wraz z kompleksową analizą danych kierowcy, OCRK jest wstanie zweryfikować niezarejestrowane dojazdy kierowców oraz błędne logowania kierowców (szczególnie istotne przy naliczaniu ryczałtów za noclegi). Ponadto, rozliczanie delegacji wykonywane jest na podstawie danych źródłowych, dzięki czemu należności wynikające z podróży służbowej zostaną rozliczone zgodnie z jej rzeczywistym czasem trwania, a wyrównanie za czas pracy na terytorium krajów, w których obowiązuje płaca minimalna będzie w pełni zgodne z rozliczeniami delegacji.

Odwołania od decyzji ITD i PIP

W przypadku kontroli PIP lub ITD OCRK zapewnia pełne wsparcie w procesie odwoławczym. Odwołania sporządzają najlepsi Eksperci w kraju.

Program OCRK Plus

OCRK PLUS to bezpłatny program dla klientów, który umożliwia na bieżąco i w prosty sposób analizowanie oraz planowanie czasu pracy zgodnie z polskimi i europejskimi regulacjami. Program dedykowany pracownikom stanowi element dobrej organizacji pracy, która pozwala na uwolnienie przedsiębiorcy od naruszeń, na które nie miał wpływu, a popełnionych przez pracowników.

Dokumentacja pracownicza

Eksperci analizują istniejącą dokumentację w firmie transportowej i przekazują sugestie zmian. Według potrzeb, OCRK oferuje stworzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem czasu pracy kierowców tak, aby w zgodzie z przepisami dopasować ją do potrzeb Klienta.

Reprezentacja podczas kontroli

Korzystając z wiedzy specjalistów, popartej bogatym doświadczeniem, przedsiębiorca otrzymuje pomoc Eksperta, dzięki której kontrola ITD i PIP będzie przeprowadzona w sposób jasny dla przedsiębiorcy. Podczas kontroli Ekspert OCRK między innymi wyjaśni zasady tworzenia ewidencji czasu pracy, rozliczania godzin nadliczbowych, dyżurów, godzin pracy w nocy oraz regulacje dotyczące sposobu naliczania należności z tytułu podróży służbowych.

Szkolenia dla kierowców i właścicieli firm

Eksperci w dogodnym dla przedsiębiorcy miejscu i terminie przeprowadzą szkolenie z zakresu przestrzegania norm czasu pracy kierowców oraz prawidłowej obsługi tachografów cyfrowych i analogowych. Wzbogacanie wiedzy kierowców z tematyki czasu pracy oraz zwiększanie świadomości popełnianych błędów sprawia, że liczba naruszeń znacznie spada.

Telefon interwencyjny i doradztwo telefoniczne

Przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę kierowcy klienta mogą skontaktować się ze specjalistą, który pomoże im rozwiązać problemy na drodze m.in. w przypadku kontroli drogowej, problemów z użytkowaniem tachografu czy też karty kierowcy, konieczności wykonania prawidłowego wydruku czy wpisu manualnego. Dodatkowo jest możliwość codziennych konsultacji, zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości związanych z analizą i rozliczaniem czasu pracy kierowców

Raporty i zestawienie wg Rozporządzenia (WE) 561/2006

ANALIZA 561/AETR
to usługa,której wynikiem są Raporty dotyczące analizy czasu pracy kierowcy i samochodu pod kątem przestrzegania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz Umowy AETR na podstawie zapisów z karty kierowcy, tachografu cyfrowego oraz danych analogowych. W celu zapewnienia kontroli kompletności danych stwierdzających aktywność kierowcy
z dużą dokładnością, oferujemy usługę o nazwie KONTROLA CIĄGŁOŚCI DANYCH.

Informacje prawne

Dzięki monitorowaniu sytuacji prawnej w Polsce i Europie przez Ekspertów OCRK, klienci są na bieżąco informowani o zmianach w przepisach prawa otrzymując mailingi informacyjne.

Eliminowanie innych prac

Raport informujący, w jakich dniach zarejestrowana została inna praca powyżej wymiaru dopuszczalnego przez Klienta, określonego w regulaminie/obwieszczeniu w związku ze specyfiką wykonywanych operacji transportowych.

Wizyta Eksperta

Jeżeli zajdzie potrzeba, Ekspert przyjeżdża do siedziby klienta służąc pomocą.

Zobacz szczegóły

OCRK BUS

Usługa rozliczania czasu pracy kierowców w transporcie do 3,5 tony na terytorium innych krajów.

W skład oferty OCRK Bus wchodzą elementy takie jak:

 • Rozliczanie płacy minimalnej w Austrii, Francji, Niemczech, Holandii, Włoszech. Firmy delegujące swoich pracowników do wymienionych krajów zobowiązane są do ewidencjonowania godzin pracy oraz zapłaty należnego minimalnego wynagrodzenia na terytorium innych krajów;
 • Kompleksowe raporty: rejestr czasu pracy na terenie innych krajów, rejestr nieobecności, a w przypadku rozliczania delegacji – polecenie wyjazdu służbowego, rozliczenie podróży służbowej;
 • Rozliczanie delegacji;
 • Reprezentacja podczas kontroli;
 • Doradztwo telefoniczne;
 • Odwołania od decyzji administracyjnych;
 • Stworzenie Regulaminu Pracy Kierowców / Obwieszczenia.

Zobacz szczegóły

OCRK WSPARCIE

OCRK WSPARCIE to dodatkowa usługa wspierająca posiadaczy oprogramowania 4Trans w kwestii pomocy prawnej czy pomocy w trakcie kontroli.

W skład usługi wchodzi:

Pomoc w eliminowaniu problemów związanych z płacą minimalną

• Pomoc podczas kontroli,
• Pomoc Ekspertów w zakresie problematyki płacy minimalnej,
• Dostęp do tłumaczeń na atrakcyjnych warunkach,
• Pomoc we wszystkich formalnościach i przygotowaniu dokumentacji.

Obsługa roszczeń kierowców

• OCRK zapewnia wsparcie merytoryczne w przypadku sporów przedsądowych i sądowych z zakresu roszczeń pracowniczych z tytułu wynagrodzenia za pracę lub należności z tytułu podróży służbowych.

Kontrola jakości rozliczeń czasu pracy kierowców

• Specjalista ds. Analiz i Rozliczeń raz na 3 miesiące dokona kontroli poprawności analiz i rozliczeń wykonywanych za pomocą oprogramowania 4Trans®.

Audyt ustawień programu i ewentualne propozycje zmian

Dostęp do telefonu interwencyjnego 24/7

Przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę kierowcy klienta mogą skontaktować się z naszym specjalistą, który pomoże im rozwiązać problemy na drodze m.in. w przypadku kontroli drogowej, ograniczeń w ruchu wymuszających zmianę planu pracy, problemów z użytkowaniem tachografu czy też karty kierowcy, konieczności wykonania prawidłowego wydruku czy wpisu manualnego.

Audyt i modyfikacja dokumentacji pracowniczej oraz aktualizacja w przypadku zmian prawnych

Ekspert OCRK wykonuje weryfikację oraz modyfikację dokumentacji zatrudnionych kierowców, w szczególności: Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, Obwieszczeń, Zarządzeń itp. W efekcie przeprowadzonego audytu otrzymują Państwo informacje na temat zapisów, które należy skorygować/zmienić tak, aby dokumentacja była zgodna z obowiązującym prawem i odpowiadała Państwa polityce kadrowej.

Wsparcie dla pracownika klienta

Szkolenia kierowców

W dogodnym dla Klienta miejscu i terminie Ekspert OCRK przeprowadza szkolenie kierowców dotyczące przestrzegania norm czasu pracy oraz prawidłowej obsługi tachografów cyfrowych i analogowych. Uczymy również jak zachować się podczas kontroli.

Informacje prawne

Klienci OCRK otrzymują na bieżąco ważne informacje o zmianach w prawie w formie mailingu, jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów, wraz z praktycznymi wskazówkami jak się do nich przygotować, rekomendowanymi rozwiązaniami oraz wzorami stosownych pism, czy druków.

Reprezentacja podczas kontroli ITD i PIP

Ekspert OCRK staje się przedstawicielem Klienta podczas kontroli przeprowadzanej przez Inspektora Pracy lub Inspektora Transportu Drogowego w siedzibie przedsiębiorstwa.

Odwołania od decyzji administracyjnych nałożonych na drodze i w firmie

Ekspert OCRK przygotowuje kompletne odwołanie od decyzji administracyjnych nakładanych w trakcie kontroli drogowej (na terenie Europy) lub przedsiębiorstwa z zakresu czasu pracy kierowców, w tym płacy minimalnej.

Zobacz szczegóły

29170014 - close up of businessmen shaking hands

Korzyści ze współpracy z OCRK:

Bezpieczeństwo

 • Bezpieczeństwo podczas kontroli PIP i ITD dzięki pomocy Ekspertów. Za okres współpracy z OCRK, podczas żadnej z kontroli klienta nie został nałożony nakaz płatniczy związany z koniecznością dodatkowej dopłaty do wynagrodzenia kierowców. 100% skuteczności na kilkaset zakończonych kontroli PIP. Wiele sukcesów Ekspertów w zakresie kontroli ITD.
 • Zapewnienie sporządzania odwołań od decyzji administracyjnych w Polsce i za granicą.
 • Ograniczenie naruszeń związanych z Rozporządzeniem 561 dzięki szkoleniom kierowców przez Ekspertów OCRK.
 • Pomoc dla kierowców podczas kontroli czy innych nagłych zdarzeń na drodze, dzięki usłudze telefonu interwencyjnego.
 • Bezpieczeństwo podczas kontroli płacy minimalnej. Eksperci OCRK przygotowują wymaganą dokumentację, pomagają w spełnieniu obowiązków administracyjnych. Żadna zakończona kontrola nie zakończyła się nałożeniem kary na klienta OCRK.
 • Dostęp do reprezentanta na terenie Francji i Włoch, na preferencyjnych warunkach.
 • Odpowiedzialność za wykonywanie usług – polisa ubezpieczeniowa.
 • Gwarancja ciągłości obsługi.

Oszczędności

 • Dzięki autorskim rozwiązaniom wykorzystującym dane pochodzące z systemów telematycznych, OCRK eliminuje nieprawidłową “inną pracę”, generując oszczędności dochodzące do 500zł/kierowcę/miesiąc.
 • Oszczędności na kosztach pracowniczych, dzięki zoptymalizowaniu rozliczania czasu pracy kierowców.
 • Ograniczenie nadgodzin kierowców, dzięki tworzeniu indywidualnego sposobu rozliczania czasu pracy, polegającego na porównywaniu danych z systemu GPS z kartami kierowców.